יום ראשון 05 דצמבר 2021  16:31
טלפון סלולרי ורפואה סינית

עולם המושגים של תורות מזרחיות בכלל ושל הרפואה הסינית בפרט יכול להסביר את התופעה של ההפחתה בשימוש בטלפון סלולארי ובמכשירים חשמליים אחרים כמשלבת מרכיבים גופניים ונפשיים

▪  ▪  ▪
כניסת מכשירי טלפון סלולארי חדשים שמוצגים כבטוחים יותר לשימוש, גורמת דווקא לאנשים לא מעטים להפחית את השימוש בטלפון סלולארי ואף להתנתק ממנו לחלוטין, ולעיתים גם ממכשירי צריכה חשמליים נוספים.

חברות הסלולאר נתלות בגישה מדעית הרואה השפעות שליליות של סלולאר על המשתמש כנובעות בעיקר מסיבות נפשיות, ומכאן שדיווחי המשתמש על הפרעות שהסלולאר גורם לו הן מעין אלרגיה פסיכוסומאטית לחידושים טכניים.

עולם המושגים של תורות מזרחיות בכלל ושל הרפואה הסינית בפרט יכול להסביר את התופעה כמשלבת מרכיבים גופניים ונפשיים במשולב, הסיבות מדוע הסלולאר משפיע לעיתים על אנשים מסוימים ולא על אחרים, ודרכי התמודדות אפשריים עם התופעה.

טלפון סלולארי הוא חידוש טכנולוגי חדש יחסית. כך למשל בישראל התפוצה הרחבה של הסלולאר התחילה רק לפני כעשור. למרות שזאת המצאה טכנולוגית חדשה, היא חדרה במהירות וזכתה לתפוצה ושימוש רחבים. הטלפון הסלולארי הפך כיום למכשיר הטכני האישי הנפוץ ביותר. סקרים מראים כי בישראל יש כיום כבר יותר מכשירי טלפון סלולארי ממספר תושבים. הסלולאר גם שינה את ההתנהגות האנושית והמרחבית בצורה משמעותית. כניסת חידושים חדשים לטלפון הסלולארי מגבירים את השימוש בו. כך למשל ניתן לראות כיום משתמשים רבים ובעיקר בני נוער הולכים ברחוב עם סלולאר המשמיע גם מוזיקה ברמקול או באוזניות. גם מבוגרים משתמשים יותר ויותר מזמן היממה שלהם בטלפון הסלולארי.לא נדיר לראות אדם הולך זמן רב ברחוב או במבנה שהוא שקוע כולו בסלולארי שלו. סביר כי כניסת המכשיר החדש של אפל המשלב טלפון ומוזיקה תגביר עוד יותר את השימוש בטלפון הסלולארי.

במקביל לחדירה המהירה של הטלפון הסלולארי נצפתה תופעה חדשה, של התנגדות לשימוש בו. תופעה זו נצפתה גם אצל אנשים שכבר היו מנויים של המכשיר מזה מספר שנים. ההתנגדות הביאה להפחתת השימוש ואף לנטישה של מינוים שרכשו טלפון סלולארי והפסקת השימוש בו לחלוטין. אנשים נצפים כיום שהם מפחיתים את השימוש בטלפון הסלולארי למינימום, תוך שהם מסבירים זאת בהשפעת הטלפון הסלולארי עליהם. אצל חלק מן המפחיתים של השימוש או הנוטשים התרחבה התופעה מסלולאר גם למכשירי צריכה אחרים. בולט בינהם מכשיר הטלוויזיה. אנשים שקודם לכן צפו בטלוויזיה בצורה ממוצעת במשך שנים נעשו לפתע, עם חדירת הטלפון הסלולארי, רגישים אליה ויחד עם ההפחתה או אף ההינתקות מן הסלולאר, ישמו את דפוס ההתנהגות החדש גם לטלוויזיה.

חברות ומפעילי הסלולאר בעולם כמו גם בישראל עוקבים בדאגה אחרי התופעה. תופעה שעם כניסת ניידות המספרים גם לישראל עלולה לאיים על שיווי המשקל המסחרי הקיים שאליו הצליחו להגיע החברות להגיע אחרי מאמצים כספיים שיווקיים ניכרים. תחילה קישרו החברות את תופעת הנטישה לשילוב של חרדה כללית מפני כל כניסה מהירה מדי של חידוש טכנולוגי, יחד עם הויכוח הציבורי סביב אנטנות סלולאר וקרינה, והעובדה שהמכשירים הראשונים היו גורמים לחימום העור.

באמצעות הוצאה כבדה לפרסום ישיר ועקיף, ולחץ על מחוקקי החוקים בישראל, הצליחו החברות יחד עם כניסה של דור מכשירים חדש שמחמם פחות את פני העור של המשתמש להפחית את הדימויים שגרמו בשנים הראשונות להפחתה ונטישה של הסלולר. אולם התברר כי דווקא כניסת דור חדש של טלפון סלולרי קטן פיזית ומתאים ליישומים רבים יותר, שגם אמור לכאורה להיות בטוח יותר לשימוש כיוון שיש לו פחות השפעות קרינה וחימום על המשתמש, גרמה לקבוצות אוכלוסיה חדשות להפחית את השימוש בטענה שהטלפון פוגע לא רק בבריאותם אלא גם בתפקודם.

גישת הרפואה הסינית לסוגיית הטלפון הסלולארי

חברות הסלולאר טוענות ככלל כי המחקר המדעי בתחום לא מראה על השפעה כזאת, לא על תפקוד כללי כמו תפקוד נפשי, ולא על תפקוד רפואי מוגדר. למרות הקושי במימון מחקרים מדעיים כאלו, נוצרו בעשור האחרון תחילתם של הסברים מדעים בתחומים שונים, שמנסים להסביר מדוע טלפון סלולארי משפיע גם על רכיבים לא רפואיים של איכות החיים של המשתמש, עד כדי כך שהם גורמים למשתמש לוותר על הנוחות שבמכשיר זמין, להפחית את השימוש ואף להתנתק לחלוטין מן הסלולאר.

הסברים כאלו הופיעו בתחומי רפואה שונים ועסקו בשאלות שונות כמו השפעת הקרינה שהסלולאר מייצר לסוגיה השונים: קרינת חום, אלקטרו מגנטית, אקוסטית וכדומה. בהתאם עוסקים חוקרים בשאלות כמו השפעת החימום שהסלולאר גורם, על התפתחות מחלות כמו סרטן וכדומה דרך מכניזמים ביולוגיים שונים כמו חוץ ותוך תאיים.

הסברים מדעיים אחרים הופיעו גם בתחומי פסיכולוגיה שונים ועסקו בקשר בין דפוסי אישיות שונים לבין דפוסי שימוש בטלפון סלולרי. במסגרת ההסבר הפסיכולוגי גם נטען, שתגובה גופנית לשימוש בטלפון סלולארי כמו אלרגיה של העור למשל יכולה להיות אצל אנשים מסוימים תוצאה פסיכוסומאטית של תפיסה שלילית של המכשיר.

חוקרים, שלעיתים מקבלים מימון גם מחברות הסלולאר, טוענים בסיכום המאמץ המדעי עד כה כי אין הסבר כללי ומוכח להשפעת הטלפון הסלולארי על רכיבי איכות חיים, רפואיים ובעיקר לא רפואיים.

ההשפעה האפשרית של סלולאר על דפוסי שימוש מוסברת על-ידי חוקרים רבים במודל הפסיכולוגי כתוצאה של דפוסי אישיות , שיש להם גם ביטויים פסיכוסומאטיים, כמו למשל פיתוח אלרגיה של העור.

יתכן, כי הסבר לנטישת הסלולאר כתוצאה מדיווח על השפעות שלו על המשתמש ניתן למצוא בתחומים הנחשבים כיום לא מדעיים ובעיקר מתחומי התורות המזרחיות בכלל והרפואה הסינית בפרט. תופעה מוכרת שנצפתה יחד עם עידן ההי טק העולמי בכלל וחדירת הסלולאר בפרט היא עליית שיעורי השימוש ברפואה משלימה ובעיקר ברפואה סינית. פיתוח טכנולוגיות חדשות אפשר פיתוח כלי מחקר טכניים חדשים שמתאימים גם למחקר השיטות האלו. כלים אלו אפשרו הפיכת שיטות שנחשבו מסורתיות למוכרות מדעיות. יחד עם הגברת המודעות לשימוש בתורות מסורתיות, הפך השימוש ברפואה סינית לשכיח ומוכר יותר ויותר מדעית.

משמעות הדבר היא שגישות שנחשבו בעיקר לגישות טיפול אזוטריות יחסית במערב, ולא מבוססות מבחינה מדעית, הפכו לגישות נצרכות בהרחבה ובעלות בסיס מדעי. דוגמא בולטת בישראל למשל היא האקופונקטורה שעומדת כיום לפני הסדרה כמקצוע רפואי במשרד הבריאות.

בהכללה, שיתכן שהיא רבה מדי, ניתן לומר שיש כמה עקרונות יסוד שמשותפים לכל התיאוריות המזרחיות בכלל ושל רפואה סינית בפרט. בהכללה ניתן לומר כי העיקרון הראשון הוא עיקרון הרציפות בין רכיבי גוף ונפש בתוך האדם ובינם לבין סביבתו. זאת בניגוד לדואליזם העומד בבסיס המדעי המערבי בכלל והטכנולוגיה הרפואה והפסיכולוגיה בפרט. העיקרון השני הוא הראייה בהתאם של המציאות החיצונית בשתי דרכים במקביל; בדרך אובייקטיבית ובדרך סובייקטיבית.

הראיה האובייקטיבית של מציאות פנימית באדם או מחוצה לו שמוגדרת במדע המערבי כתצפית מדעית לפי מדעי הטבע, יכולה להיתפס בתורות סיניות כתיאור הדברים כפשוטם, למשל הצבעה על רכיבי הטבע לפי תורת הזן. במקביל, אדם יכול לתפוס את עצמו או את סביבתו באופן סובייקטיבי לחלוטין, שגם משתנה בכל פעם שהוא צופה. תפיסה סובייקטיבית כזאת דומה לתיאוריה המדעית המערבית אותה אנו מכירים כתורת היחסות של אינשטיין וממשיכיו, קרי היא משתנה יחד עם הצופה, וקשה לכימות מדעי.

העיקרון השלישי הוא כי שינוי תפיסת האדם את עצמו ואת סביבתו היא בהכללה רבה כאמור, מתבטאת בצורות של אנרגיה בגוף. הרפואה הסינית יודעת למדוד ולטפל באדם על-ידי מושג אנרגיה כזה במודל ייחודי שאין לו עדיין ביסוס מדעי שלם. מודל זה מוכר בשמות מרכיביו כמו מרידיאינים שהם קווי אנרגיה , צ'קרות שהם צמתים שלהם , צ'י שהוא אנרגיה שזורמת בהם, טאו שהוא איזון סוגי האנרגיה וכדומה. מעניין שגם ישום מודל אנרגיה כזה במודל המדעי המערבי בפסיכולוגיה של פרויד, קשה לתיאור מדעי, אך נחשב כמסביר תופעות רפואיות גופניות רבות.

תורות שונות של רפואה סינית מסורתית נבדלות בינהם בדרך המדידה והשימוש במערכת המושגים שהתורה יצרה. יש תיאוריות המדגישות מדידה, יש של התערבות במערכת האנרגיה הפנימית , ובצורות שונות כמו דיקור, עיסוי ועוד.

אחת מגישות המדידה המעניינות לעניין המאמר הנוכחי המשמשות בחלק מן הגישות הטיפוליות של הרפואה הסינית המסורתית, היא מדידת צמתי האנרגיה שנקראים צ'קרות ומעגלי ההילה המיוחסים להם סביב הגוף. מרפאים מסורתיים מאבחנים זאת בשיטות שאינן נחשבות עדיין למדעיות.

בשנים האחרונות פותחו בעיקר על-ידי מטפלים מערביים ברפואה סינית מכשירים טכניים הטוענים ליכולת לצילום מצב הצ'קרות וההילות סביב הנבדק. רוב המכשירים האלו אינם מצלמים לטענת המטפלים בעזרתם את הצ'קרות ישירות, אלא עושים שימוש במדדים עקיפים כדי לחשב ולהציג במחשב את מצבן.

מכשירים אלו עושים שימוש במכשירים מוכרים כמו מצלמות, בתחום הנראה או הבלתי נראה, ובחישנים כמו חישני ביופידבק, כדי לעבד והציג מפה של צ'קרות והילות. מפות כאלו מאפשרות לטעון על סמך הצבע או רמת האנרגיה של כל צ'קרה או הילה, על מצבו של הנבדק. זאת על-ידי מדדים עקיפים כמו: רמת אנרגיה של כל צ'קרה, צבע ההילה המרכזית סביב הגוף, מדדים של ההילה הזאת כמו בהירות או עכירות, הטיה ימינה או שמאלה ממרכז הגוף וכדומה.

מכאן עולה, שהטענה הכללית של הרפואה הסינית לגבי הפחתה או נטישה של טלפון סלולארי יכולה להיות, כי אנשים שמודעים או רגישים לצדדים לא מודעים נפשיים וגופניים בגופם ובסביבתם, יכולים להרגיש אי נוחות כתוצאה משינוי משמעותי של רמות אנרגיה תוך וחוץ גופניות שמתוארות במונחי רפואה סינית למשל בצ'קרות והילות.

מכאן שניתן לטעון, כי יתכן כי אנשים שעוסקים יותר מאחרים באימון ופיתוח הצד הרוחני שלהם, יפגעו יותר משימוש בטלפון סלולרי ולכן יטו יותר מאחרים להפחתה או נטישה של טלפון סלולארי. כיוון שאנשים אלו מפתחים את המודעות והרגישות לעצמם ולסביבה, יש להם במושגי הרפואה הסינית המסורתית איכות ורמות אנרגיה גבוהות יותר . לכן אנשים אלו יהיו רגישים יותר להשפעות של הטלפון הסלולרי עליהם במושגי הרפואה הסינית ויטו יותר מאחרים להפחית או אף להפסיק כליל את השימוש בסלולרי שלהם, עקב תחושתם כי הם נפגעים ממנו.

לדוגמא, אומן כגון מוסיקאי או צייר מפתח לרוב משך שנים את הצדדים התחושתיים שלו כדי להיות קשוב ורגיש יותר לעצמו ולסביבה וכל להגיע לרמת יצירה גבוהה יותר. אדם המגדיר עצמו כאמן, שוהה שעות רבות משעות הערות שלו במצב זרימה ייחודי של יצירה, המחייב מודעות וריכוז. מצב כזה יכול להיות מאופיין על-ידי מושגי הרפואה הסינית המסורתית בצבעים ורמות אנרגיה של הצ'קרות וההילות שלו, שמעידים על היותו מרוכז מודע ומצוי במצב תודעתי גבוה יותר. לכן אמן כזה עלול להיות מודע יותר לפגיעת הטלפון הסלולרי בתחושותיו על-פי תיאורם ברפואה הסינית ולכן לנטות יותר להפחתת או אף הפסקת השימוש בסלולאר כליל.

בכלים הטכניים הקיימים כיום, ניתן כאמור כבר למדוד בצורה עקיפה את מצבו האנרגטי של משתמש סלולארי לפי מערכות מושגים של רפואה סינית. למדידה כזאת יכולה להיות משמעות אצל אותם אנשים שמתלוננים כי הסלולאר פוגע בתפקודם. כך למשל ניתן לבדוק אם פגיעה כזאת מאפיינת אנשים שרגילים להיות מודעים יותר ומתרגלים זאת באופן פעיל, והאם התחושה שהם חשים כתוצאה משימוש בטלפון סלולארי, מוסברת אכן במושגי הרפואה הסינית, והיא גם ברת מדידה בכלים הטכניים שרפואה זאת מציעה.

למדידה זאת יכולים להיות שימושי ניטור בטלפון סלולארי לפי מושגים של רפואה סינית. כך למשל אנשים עם דפוסי אנרגיה והילה מסוימים, יכולים בהתאם להפחית את זמן השימוש בטלפון סלולארי לאותו הזמן. כיוון ששינוים אנרגטיים לפי מושגי רפואה סינית יכולים להיות מהירים , הפחתה כזאת יכולה להיות זמנית וקצרה.

חתני פרס נובל מציעים חשיבה ניסיונית על הסלולארי

כיום, כאמור, קיימים כבר כלים טכניים שניתן לשלבם בטלפון סלולארי ולמדוד בצורה ישירה או עקיפה מדדים של רפואה סינית. סביר כי יעבור זמן, עד שכלים אלו יוכחו כמדעיים במדידת מדדי רפואה סינית, והשפעותיה על האינטראקציה בין הסלולאר למשתמש.

הוכחה כזאת תאפשר גם להשתמש בכלים הנחשבים היום לא מדעיים לשיפור הממשק בין הטלפון הסלולרי למשתמשים. דוגמה לכך היא טכניקת איזון השדה האלקטרו מגנטי של הילה סביב המשתמש הידועה כשיטת טיפול ברפואה משלימה בשם EMF. שיטה זו היא דוגמה לכך שעל-פי עקרונות ברפואה הסינית המסורתית אפשר לתכנן אולי, לא רק גישות לעיצוב ושימוש שונה בסלולאר, שיפחית את השפעתו על המשתמש אלא גם להתמודדות עם השפעות הסלולאר על-ידי המשתמש.

מעניין להסתמך דווקא בחשיבה הניסיונית שמציע המאמר הזה לצורך הסבר תופעות של הפחתת שימוש ונטישה של טלפון סלולארי על שני אילנות גבוהים- שני חתני פרס נובל, האחד ישראלי והשני שהה בישראל ועזב.

פרופ דויד בוהם, שהיה תלמידו של אינשטיין, ניסה להרחיב את השימוש בתורת היחסות של אינשטיין שעוסקת כאמור בטבעה הסובייקטיבי של תפיסת המציאות, גם להסבר תופעות של תורות מזרחיות בהן עוסק מאמר זה ולמשל להסבר תופעת ההילה אותה תיארתי כאן קודם. לדעתו של החוקר, שזכה בפרס נובל בפיזיקה, הסבר כזה ניתן לעשות גם באופן מדעי, על-פי עקרונות תורת היחסות, כל שיש לדעתו בסיס מדעי גם למושג ההילה.

חוקר נוסף שזכה בפרס נובל לאחרונה, פרופ' ישראל אומן אינו נתפס לתיאוריות גבוהות, אלא מסביר בפשטות כי הוא התקין את הסלולאר רק לשיחות יוצאות, כדי שיוכל להמשיך להיות מודע התרכז בעבודתו המדעית לאורך זמן.

תאריך:  08/06/2007   |   עודכן:  08/06/2007
ד"ר ניצן יניב
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
עו"ד איתן ארז הוא אחד משישה מתמודדים על ראשות לשכת עורכי הדין. ארז מדמה את הלשכה לחברה כושלת אשר אינה מצליחה להעניק תמורה הולמת "לבעלי המניות".
08/06/2007  |  עמי עצמון  |   מאמרים
במשך שנים נלחמת מדינת ישראל ברדיו הפיראטי וללא הצלחה. המצב הגיע עד כדי סכנת נפשות והשבתה מוחלטת של נמל התעופה, השער האווירי של מדינת ישראל. מדוע באמת מדינת ישראל לא מצליחה למנוע את השידורים הפיראטים?
08/06/2007  |  מיכאל פואה  |   מאמרים
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית (ה' 6.6.07) שתי הצעות חוק שנועדו למנוע את קיום מצעד הגאווה בירושלים. התיקון ל"חוק יסוד: ירושלים" יאפשר בעצם, למועצת העיר ירושלים לאסור קיומם של מצעדים ותהלוכות "מטעמים של פגיעה בסדר הציבורי ברגשות הציבור או מטעמי דת".
08/06/2007  |  דניאל בר  |   מאמרים
אריה בר-לב, הידוע יותר בשמו ארקדי גאידמק, עלה אמש (ה', 7.6.07) על הבימה, בהאנגר 14 בנמל תל אביב, כדי לברך על השלמת העסקה, שבה רכש את השליטה בחברת הנדל"ן אוסיף. לפני שבועיים "חטף" כזכור גאידמק על הראש, כאשר אמר, בראיון עיתונאי, שהוא מתכוון להכניס עסקים רוסיים במיליארדי דולרים לתוך חברת אוסיף. החברה נאלצה להוציא הודעה חסרת תקדים, שבה היא אומרת כי לא ידוע לה דבר על כך - אף שהדובר הוא בעל השליטה בחברה.
08/06/2007  |  אלעזר לוין  |   מאמרים
בניסיון להשיב על השאלה "מה עובר עלינו" נתבונן במסר המרכזי של פרשת השבוע, מסר הנתון בשמה של הפרשה, ונקביל אותו למסר של ההפטרה. לפני כן עלינו להסביר כי השאלה שבכותרת מתייחסת לתחושה הכללית של אובדן דרך מצד אחד ושל דהירה אל פי פחת מן הצד שני. לתחושה שאנחנו חיים כאן על זמן שאול, כי (כך טוענים, בשקר יש לומר) אין פתרון צבאי לטרור המתגבר וגם (וזו האמת) אין לנו מענה הולם לאיומים המתגבשים במדינות קרובות ולא כל כך קרובות אלינו. נוסיף לכך את התחושה הכללית הרווחת בציבור ש'אין דין ואין דיין' ו'כל דאלים גְּבַר' ונקבל את המניע לשאלה שבכותרת.
08/06/2007  |  ניסים ישעיהו  |   מאמרים