16:56    איציק וולף
סכסוך עבודה הוכרז באסם

13:29    מחלקה ראשונה
ח"כ ביטן מוותר על תיק הרווחה